terug naar overzicht

Archief

5 december 2020
BKE vraagt gemeente om lastenvermindering
Bedrijvenkring Ermelo heeft de MKB-Lastenscan 2021 aangeboden aan wethouder L. van der Velden. Hiermee hopen de lokale ondernemers de gemeente te stimuleren tot extra maatregelen om lokale bedrijven in de benen te houden.

Eerder dit jaar deed MKB-Nederland een oproep aan alle gemeenten om diverse maatregelen te nemen, waaronder belastinguitstel, het naar voren halen van opdrachten, lastenverlichting en dergelijke. Veel gemeenten hebben hier gehoor aan gegeven.

Bedrijvenkring Ermelo: “Het is helaas nog steeds kommer en kwel in veel bedrijven. Juist de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis hebben te maken met veel lokale regels en lasten. Zij hebben ook in 2021 verlichting nodig om overeind te blijven. Daarom vragen we de gemeente om onze scan met belangrijke steunmaatregelen in te vullen. We willen nagaan welke relatief eenvoudige maatregelen de gemeente bereid is te nemen of al genomen heeft. Aan het eind van het jaar gaan we nog een keer meten wat er gebeurd is.”

Met de MKB-Lastenscan wil de Bedrijvenkring Ermelo lastenstijgingen voorkomen en bureaucratie voor ondernemers verminderen. Dit is nodig om een snel economisch herstel mogelijk te maken. We moeten investerend en innoverend de crisis uit en daar hebben ondernemers ruimte voor nodig.

De gemeente kan de MKB Lastenscan invullen op https://wsonwp.survey.fm/de-lasten-enquete-2021


Deel dit bericht