terug naar overzicht

Archief

3 oktober 2020
Onderzoek verkeer & vervoer gemeente Ermelo
De gemeenteraad van Ermelo maakt deze raadsperiode gebruik van een maatschappelijk raadsprogramma. De essentie daarvan is dat de gemeenteraad op diverse onderwerpen de samenleving betrekt bij het formuleren van kaders voor het college. Waarschijnlijk heeft u onder de vlag 'Mooi Ermelo' de edities over wonen, groen en de kerntaken voorbij zien komen. Nu is men bezig met de editie over Verkeer & Vervoer als voorbereiding op een nieuwe mobiliteitsvisie. Dit is bij uitstek een onderwerp waar de ondernemers van Ermelo volop mee te maken hebben. Daarom wordt u oproepen om met de gemeenteraad van Ermelo mee te denken. Dit is de kans voor ondernemers om hun ervaringen met verkeer & vervoer met de gemeenteraad te delen.

Op www.ermelo.nl/jaikdenkmee vindt u meer informatie over het onderzoek, alsook de vragenlijst. U kunt hier kiezen om de vragenlijsten als bedrijf in te vullen. Bent u ook inwoner van Ermelo? Voelt u zich dan vooral ook vrij om de vragenlijst ook in te vullen als inwoner van Ermelo.

Als u vragen heeft kunt u bellen of mailen naar:

Laura Meijer
raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

telefoonnummer: 0341 567311
(werkdagen: maandag, woensdag en donderdag)


Deel dit bericht