terug naar overzicht

Jaarverslag en notulen algemene ledenvergadering 2016

In de bijlage treft u het jaarverslag over 2016 aan en de notulen van de algemene ledenvergadering 2016.