Nieuws

2 december 2020
Oudste bedrijventerrein krijgt eindelijk een positieve impuls
Dit jaar ging, na jaren van plannen maken, het bedrijventerrein Kerkdennen op de schop. In 2017 lag er al de notitie ‘Uitwerking Verkleuring Kerkdennen’, waarin het toekomstig wensbeeld van het bedrijventerrein nader werd uitgewerkt. Drie pijlers vormden toen al de basis: verkeersveiligheid, vitaliteit (revitalisering) en duurzaamheid (energie en arbeid). Op 1 december j.l. volgde uiteindelijk de feestelijke oplevering. Lees meer...
Lees meer