Nieuws

9 april 2021
Gezamenlijke bedrijvenkringen schrijven manifest voor samenwerking
De gezamenlijke bedrijvenkringen hebben kennisgenomen van de plannen voor intensievere bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ). De bedoeling is dat deze samenwerking uitmondt in een gebiedsagenda, die vertaald zal worden naar projecten die de gemeenten gezamenlijk gaan uitvoeren. De bedrijvenkringen pleiten ervoor dat ook de gemeente Putten bij deze samenwerking wordt betrokken en hebben een manifest verstuurd aan de betrokken overheden. Lees meer...
Lees meer
22 december 2020
Bedrijvenkring Ermelo presentatie visie 2030
De visie 2030 is in 2019 met de leden van de BKE besproken en begin 2020 gepresenteerd aan het College van B&W en aan de raadsfracties. Ons plan was om dit agenderen in een ledenbijeenkomst. Helaas is dit er om bekende redenen niet van gekomen. Om u toch te informeren hebben wij met VinkeVision de presentatie op film gezet. Lees meer...
Lees meer