Nieuws

18 maart 2020
ANNULERING: Klankbordgroep Visie klimaatadaptatie 31-03-2020

 
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus kan deze bijeenkomst op 31 maart 2020 geen doorgang vinden.

Er is nog overwogen om de klankbordgroep digitaal te laten plaatsvinden, maar dit zal niet hetzelfde effect teweeg brengen als een fysieke bijeenkomst waarin er meer en eenvoudiger ruimte is voor het gesprek en de discussie over de inhoud.

De komende weken wordt afgewacht hoe het virus en de maatregelen zich zullen ontwikkelen en te zijner tijd zal men met een nieuwe datum komen.
Tot nu toe waren er veel positieve reacties op de uitnodiging. Men hoopt spoedig met een nieuwe datum te kunnen komen.

Deel dit bericht