Nieuws

22 december 2020
Bedrijvenkring Ermelo presentatie visie 2030
In 2019 is door de BKE het document  VISIE 2030 opgesteld. Hierin hebben wij de onze toekomstvisie op een aantal thema`s vastgelegd, t.w.:

Ruimte voor bedrijven en ruimte voor het dorp
Onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting
Duurzaamheid op industrieterrein
Samenwerking in de regio middels Economic Board

Deze visie hebben is 2019 met u besproken en begin 2020 gepresenteerd aan het College van B&W en aan de raadsfracties.  Ons plan was om dit agenderen in een ledenbijeenkomst. Helaas is dit er om bekende redenen niet van gekomen.

Om u toch te informeren hebben wij met VinkeVision de presentatie op film gezet, met daarin optredens van onze bestuursleden Jolande Combee, Roel Oosterhoff, Heimen van Diest en Reinald van Ommeren.


Deel dit bericht