Nieuws

13 september 2019
Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe
Locatie: Congrescentrum Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk
Tijd:       24 september 18.00 – 21.30 uur

PROGRAMMA

18.00 uur   Inloop met hapje & drankje*
18.30 uur   Welkom door Bob Bergkamp, wethouder Oldebroek en regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid
18.35 uur   Toelichting op RES Noord-Veluwe
                   Presentatie van de processtappen om tot het concept-bod RES te komen en de inhoudelijke voorbereiding tot nu                     toe (o.a. pilot RES uit 2017/2018)
                   Marnix Brongers, procesregisseur RES-regio Noord-Veluwe
19.00 uur   Presentatie aanpak ruimte-ateliers
                  Rijk van Voskuilen, procesbegeleider ruimte-ateliers Noord-Veluwe
19.20 uur   Presentatie werkwijze ruimte-ateliers
                  Willem Rienks en/of Nicoline van der Windt, ontwerpbureau ROM3D
19.45 uur   PAUZE

Vervolgens praten we in kleinere groepen door over een aantal onderdelen binnen de RES.

20.00 uur   DEELTAFELS (twee rondes):
                  • De Opgave: we gaan in op de opgave voor 2030 van 55% CO2 reductie en de opgave RES van 35 TWh.
                  • Ruimte-ateliers en zoekgebieden: we bespreken de gebieden waar we in de RES nader op gaan inzoomen. Aan                      het einde van de avond willen we hierin een keuze maken, zodat we de komende maanden snel concreet                                kunnen worden in de uitwerking.
                  • Warmte: we lichten het proces en de eerste resultaten van de warmtevisies toe en gaan in op wat we tot nu toe                        zien als bovenlokale opgaven die de gemeenten gezamenlijk kunnen oppakken. Ook schetsen we de link                                tussen de warmtevisies en de opgave van de Regionale Energie Strategie.
                  • Besluitvorming: we gaan nader in op het bestuurlijk besluitvormingsproces.
21.30 uur    Afsluiting en borrel

Graag aanmelden voor donderdag 19 september. Deze brede bijeenkomst is voor iedereen die bij de energietransitie, het landschap en/of ruimtelijke ontwikkeling van de Noord-Veluwe betrokken is. Heb je collega’s die zich ook hiermee bezighouden, stuur hen dan deze uitnodiging door zodat zij zich ook kunnen aanmelden.Deel dit bericht