terug naar overzicht

Nieuwsbrief

18 oktober 2018
ACTUEEL UIT HET BKE-BESTUUR: OKTOBER 2018

ACTUEEL UIT HET BKE-BESTUUR: OKTOBER 2018

 

Dit is de vierde nieuwsbrief naar aanleiding van de bestuursvergadering die 17 oktober heeft plaatsgevonden. De eerstvolgende vergadering is op 21 november.

Terugblik activiteiten

Het uitje op de Stedemaeght afgelopen 14 september was een leuke bijeenkomst. Het bestuur acht de contacten met de bedrijvenkringen van Harderwijk en Zeewolde waardevol.

De organisatie van de Miljoenenlunch was dit jaar in handen van de Bedrijvenkring Zeewolde. Voor volgend jaar ligt de organisatie in handen van de BKE en wordt er gekozen voor een Miljoenenontbijt. De datum is de eerste dag na de derde dinsdag in september: woensdag 18 september 2019.

Ingekomen

Jolande deelt mee dat er een mail is binnengekomen over het realiseren van openbare toiletten in het centrum van Ermelo. De BKE is van mening dat dit meer een zaak is voor Centrummanagement omdat hierin de ondernemers uit het centrum zijn vertegenwoordigd. 

De BKE in verweer tegen voorgenomen verhoging van de OZB niet woningen 

Het standpunt van de BKE is dat de OZB absoluut niet verhoogd mag worden omdat deze in Ermelo inmiddels 59% boven de omliggende gemeenten ligt. De BKE gaat in verweer tegen de voorgenomen verhoging van de OZB niet woningen. In de bijlage treft u de brief en de ozb vergelijking aan.

Overleg gemeente

Er is nog geen overleg met de gemeente geweest. Wethouder L. van der Velden wil graag een gesprek met het bestuur van de BKE. Namens de BKE gaan Jolande en Heimen eerst het gesprek met de wethouder aan. 

Parkeerbeleid Veldzicht

De BKE is uitgenodigd voor een gesprek over het parkeren op Veldzicht met een aantal ondernemers en de gemeente. De BKE is van mening dat de procedure al is afgerond in de wetenschap dat leden van de BKE verschillend over deze parkeerproblematiek denken. Bij de gemeente is weinig reactie op de publicatie gekomen. De BKE ziet haar rol tijdens het gesprek daarom meer als toehoorder.

Collectieve Beveiliging

Jasper geeft aan dat er een tussentijdse vergadering is ingelast door het bestuur van de Collectieve Beveiliging. In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Collectieve Beveiliging samen met Securitas verschillende mogelijkheden en oplossingen bestudeerd om collectieve beveiliging in Ermelo mogelijk te houden.
Een van de onderwerpen van gesprek is geweest vermindering van surveillance-uren op Veldzicht en Kerkdennen in ruil voor camerabewaking op de in- en uitgangen van beide bedrijventerreinen.
Hierover is na een mondeling akkoord een fout in de calculatie ontdekt door Securitas, met als gevolg dat de plannen mogelijk moeten worden herzien. Na terugmelding in het BKE-bestuur is de inzet het collectief wel te behouden en te zoeken naar alternatieven.

Activiteiten 2018

Het Bedrijfsbezoek aan ’s Heeren Loo kan helaas niet doorgaan omdat de accommodatie op de geplande datum helaas volgeboekt is. Besloten wordt deze activiteit te verzetten naar februari 2019.
In plaats van het bedrijfsbezoek wordt besloten een Najaarsborrel te organiseren op 29 november om 16.30 uur in de Molenaer. Herman zal de nieuwe leden benaderen en vragen een pitch te geven.

(Voorlopig) Activiteitenplan 2019
  • 10 januari 2019, Nieuwjaarsbijeenkomst Heerlickheijd van Ermelo
  • 13 februari 2019, 13.30 uur, bedrijfsbezoek 
  • 15 april 2019, Algemene Ledenvergadering 
  • 13 juni 2019, zomerborrel gecombineerd met een bedrijfsbezoek of een themabijeenkomst
  • 18 september 2019, Miljoenenontbijt
Nieuws van leden voor leden

Ton geeft aan dat er naar aanleiding van de beslissing over de nieuwsberichten van Hans Slagboom en het laatste nieuwsbericht van leden voor leden over een inspiratiesessie van 2e Bedrijf wellicht wat onduidelijkheid is ontstaan onder de leden over welke berichten nu wel of niet gedeeld kunnen worden met de leden.
Het bestuur besluit het volgende standpunt in te nemen:
Uitnodigingen voor een kennis- of inspiratiesessie die geen winstoogmerk hebben of een ander commercieel belang dienen, kunnen door leden gedeeld worden, evenals uitnodigingen voor een bijzonder jubileum o.i.d. Deze berichten kunnen gedeeld worden in de BKE nieuwsbrief ‘van leden voor leden’. Berichten die wel of slechts commerciële doelen hebben, kan de BKE helaas niet delen omdat de mailboxen dan al gauw vol lopen met commerciële mails en we als Bedrijvenkring Ermelo dan ons doel voorbij schieten.