terug naar overzicht

Nieuwsbrief

26 november 2020
ACTUEEL VANUIT HET BESTUUR - november 2020


Nieuwsbrief no. 7 van de Bedrijvenkring Ermelo - november 2020


1. Nieuws vanuit het bestuur
De bestuursvergadering in november heeft online plaatsgevonden. Inmiddels raakt iedereen goed bedreven in het online vergaderen, hopelijk kunnen we vanaf volgend jaar weer zonder zorgen vergaderingen en bijeenkomsten fysiek organiseren en bijwonen.

2. Bestuurszaken
Het rooster van aftreden en de aandachtsgebieden per bestuurslid zijn vastgesteld. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden, hiervoor zal op korte termijn de ledenlijst doorgelopen worden. Hoewel we nog beperkende maatregelen kennen vanwege corona, gaat de activiteitencommissie acties bekijken of we in februari 2021 een fysieke activiteit kunnen organiseren.

3. Ledenwerving en publiciteit
De actie ‘hart onder de riem’ is goed ontvangen door de leden, hier zijn leuke reacties op gekomen. We mochten deze maand twee nieuwe leden verwelkomen: Technical Valley en Work&Life center! 

4. Activiteitenplan 2021
De nieuwjaarsreceptie gepland op 14 januari 2021 in de Heerlickheyd is geannuleerd. De Bedrijvenkring Harderwijk, die het deze keer zou organiseren, heeft hiertoe besloten nadat er een enquête was uitgezet onder de leden m.b.t. de keus voor een online nieuwjaarsreceptie t.o.v. een fysieke netwerkbijeenkomst nog voor de zomer. De uitkomst was helder: men koos massaal voor de laatste optie. Ook de uitreiking van de Linnaeuspenning wordt hiermee doorgeschoven. Verder beraadt de BKE zich op het activiteitenplan voor 2021 en worden de eerste voorbereidingen hiervoor getroffen. Houd de agenda op de website in de gaten!

5. Gemeente Ermelo
Op 10 november j.l. hebben 2 bestuursleden van de BKE op initiatief van de gemeente een webinar m.b.t. de gastransitie gevolgd. De opkomst was helaas laag. Op 12 november j.l. heeft de BKE een regulier overleg gehad met de gemeente. Gesproken is over de uitgifte van nieuwe kavels, de jeugdwerkloosheid in onze regio en duurzaamheid volgens de ingevoerde EML-maatregelen. Ook is de glasvezelverbinding in het buitengebied aan de orde gekomen, evenals het feit dat het samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe is opgeknipt. De noordelijke gemeenten (Nunspeet, Elburg) haken aan bij Zwolle, Ermelo gaat onderdeel uitmaken van de regio EZH (Ermelo, Zeewolde, Harderwijk). De wens is dat ook Putten hierbij aansluit.

6. Evaluatie gesprek Rob Dal van VNO-NCW
Tijdens de vorige bestuursvergadering hebben we kennisgemaakt met Rob Dal, de regiomanager van VNO-NCW. Helaas hebben we moeten vernemen dat Rob vertrekt en een nieuwe baan heeft. Wel heeft hij ons nog gewezen op de mogelijkheid om subsidie voor bedrijventerreinen aan te vragen bij de provincie, hier is € 2,5 mln voor beschikbaar.  Heimen heeft inmiddels contact gehad met de provincie en Stichting Klok uit Gouda, die zal inventariseren wat uitgevoerd zou moeten worden op bedrijventerrein Veldzicht. Wordt vervolgd.

7. Tot slot
Wilt u nieuws delen dat betrekking heeft op uw bedrijf (o.a. nieuw pand, nieuwe directielid etc.) dan kunt u dat ons laten weten en zullen we dat delen op de website. Mocht u vragen hebben of behoefte aan een gesprek met een van onze bestuursleden, laat dan een berichtje achter via secretariaat@bedrijvenkringermelo.nl