terug naar overzicht

Nieuwsbrief

4 juli 2019
NIEUWS VAN LEDEN VOOR LEDEN 4 JULI 2019

Veiligheid is risico’s meetbaar maken 


 
Alweer de laatste in de serie van 10 over veiligheid in Ermelo waarin we bij BKE bedrijven een mooie rode draad hebben kunnen ontdekken. Kanjers die veiligheid geen ‘optie’ vinden maar een ‘randvoorwaarde’ voor een gezonde werkplek. We sluiten de serie gezamenlijk af met het belangrijkste instrument die de Arbowet kent:

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Waarschijnlijk zelf al goed geregeld, maar hoe zit het met de rest van Nederland?

Eerst even harde cijfers:
  • In 38% van de bedrijven is een getoetste RI&E aanwezig (incl. toetsvrijstelling);
  • Bij 8% is een niet getoetste RI&E aanwezig;
  • 35% van de RI&E’s mist een aantal belangrijke risico’s;
  • 2% beschrijft geen enkel risico
Redenen voor het niet hebben van een RI&E:
  • Van de werkgevers zonder zegt 75% niet te weten dat ze een RI&E moeten maken;
  • Ruim 33% geeft (bovendien) aan geen RI&E te willen opstellen;
  • 13% geeft aan geen RI&E uit te kunnen voeren, omdat daar onvoldoende kennis voor is.
Effecten van de RI&E:
  • Het hebben van een RI&E – inclusief Plan van Aanpak – is van alle systeembepalingen de beste voorspeller voor het goed beheersen de arbeidsrisico’s;
  • Ook de betrokkenheid van werknemers bij arbobeleid in het bedrijf (ten minste één keer per jaar overleg met werknemers over arbobeleid in het bedrijf) is belangrijk voor een goede beheersing van de risico’s;
  • Het hebben van een RI&E hangt samen met een goede ‘houskeeping’; het nemen van maatregelen om orde, netheid en veiligheid op de werkplek te bevorderen;
                 o In 95% van de bedrijven met een RI&E geeft de inspecteur hier een voldoende oordeel over;
                 o Bij bedrijven zonder RI&E is dat 87% 

Dan lijkt het erop dat er bij de buren nog wel het e.e.a. moet gebeuren.

Blijf daarom best practices delen, dat kan via: secretariaat@bedrijvenkringermelo.nl en voor informatie kijk op www.rie.nl

 
Samen Ermelo Veiliger maken

Ik sluit de serie af met de vraag waar we de hele vakantie over na mogen denken:

Als je veiligheid binnen je bedrijf een cijfer moet geven, welk cijfer geef je dan en waarom juist dat cijfer?

Voor nu, een hele fijne vakantie!

Hans Slagboom