terug naar overzicht

Nieuwsbrief

22 oktober 2013
Nieuwsbrief 2013-15 d.d. 22-10 Bestuursmededeling
Geacht lid,

De BedrijvenKring Ermelo moet op zoek naar een opvolger voor onze voorzitter Henk van Bruggen.

Recent maakte Henk bekend, dat hij zich actief gaat inzetten in de lokale politiek.
Als kandidaat voor de VVD wil hij de komende maanden de handen vrij hebben in de verkiezingscampagne. Daarom legt hij zijn functie als bestuurslid/voorzitter met ingang van heden neer.

Henk heeft de afgelopen jaren veel voor de BKE betekend. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Uiteraard nemen wij op een later moment op een gepaste wijze afscheid van hem.

Jolande Combee-Paulus vervangt Henk tijdelijk als waarnemend voorzitter. Zowel Henk als Jolande wensen wij veel succes!

Wij beraden ons over de invulling van de ontstane vacature.
Uiteraard houden wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de BedrijvenKring Ermelo

Stanley Mesrits,
secretaris