terug naar overzicht

Nieuwsbrief

19 november 2013
Nieuwsbrief 2013-17 d.d. 19-11 Bestuursmededeling
Geachte leden,

Zoals u bekend is, heeft de heer Henk van Bruggen onlangs de voorzittershamer neergelegd. Hij gaat zich actief bezighouden met de plaatselijke politiek. 

Met plezier delen wij u mede dat de heer Heimen van Diest bereid is het voorzitterschap van de BedrijvenKring Ermelo op zich te nemen.

In de eerstkomende algemene ledenvergadering draagt het bestuur hem formeel voor als kandidaat.
De datum van deze vergadering is nog niet bekend. U ontvangt daarover later bericht.

Het bestuur van de BKE,

Jolande Combee-Paulus
waarnemend voorzitter