terug naar overzicht

Nieuwsbrief

5 april 2013
Nieuwsbrief 2013-4


Vooraankondiging lunchbijeenkomst 23 april 2013

Locatie: Bon Appétit van Proson Thema: Belastingdienst voor ZZP-ers en beperking ziekteverzuim Aansluitend: lunch en netwerken Tijd: 11.45-14.00 uur

Halve marathon 27 april

Stichting de Ultieme Uitdaging organiseert op zaterdag 27 april een sponsor halve marathon in Ermelo. Onder het motto “Kom in beweging en houd (ex)kankerpatiënten in beweging” hopen we geld bijeen te krijgen om kankerpatiënten aan beweging te houden in ons beweegcentrum. lees meer

Bestemmingsplan Bedrijventerrein 2012

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 maart 2013 tot en met 24 april 2013 het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Veldzicht 2012, het beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Veldzicht en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. lees meer

MKB Financieringen 2013

lees meer

Bedrijvenroute 2013: geslaagde happening

De BKE en Chr. College Groevenbeek organiseerden op dinsdag 26 maart jl. weer de z.g. bedrijvenroute voor de leerlingen van de tweede klas VMBO. Meer dan 300 leerlingen, verdeeld in 27 groepen, legden ieder twee bedrijfsbezoeken van een uur af. Een enorme organisatie, die vlekkeloos verliep. lees meer