terug naar overzicht

Nieuwsbrief

6 oktober 2016
Nieuwsbrief 24 d.d. 6 oktober 2016

Conceptbesluit parkeerverbod op Industrieterrein Veldzicht

De Gemeente Ermelo is voornemens een parkeerverbodzone in te voeren op de Middelerf, Jagerserf, Meeboerserf, Mariënhoef en Veldzichtweg en heeft hiertoe een conceptbesluit ter inzage gelegd. De kaart met de wegen waarop dit betrekking heeft treft u hier aan. De BKE staat in beginsel positief  tegenover het nemen van maatregelen. De situatie kan niet zo blijven. Echter inhoudelijk heeft de BKE nog niet gereageerd op de ingestelde parkeerverbodzone. Lees meer in de bijlage.