terug naar overzicht

Nieuwsbrief

21 december 2015
Nieuwsbrief 38 d.d. 21 december 2015

Als behartiger van uw belangen…

BKE spreekt in tijdens commissievergadering

In aanloop naar de raadsvergadering van 17 december jl. was er op 1 december een commissievergadering. Een krantenartikel in De Stentor van 25/11 jl. was voor het BKE-bestuur reden gebruik te maken van het inspreekrecht. In genoemd artikel was n.l. te lezen, dat er in Ermelo ‘nauwelijks ondernemers zijn die hun bedrijf energiezuinig willen maken’ en dat ‘het bedrijfsleven lauw reageert’.  Omdat deze typering kant noch wal raakt en afbreuk doet aan onderlinge samenwerking, trok de BKE daarover stevig aan de bel. Met genoegen melden wij nu dat de wethouder achteraf meerdere malen betreurde, dat dit zo in de pers in gekomen. Resultaat: de lucht is geklaard. ’t Is maar dat u het weet… Lees hier verder.