terug naar overzicht

Nieuwsbrief

11 maart 2015
Nieuwsbrief 6 d.d. 11 maart 2015
Stichting Veluwe Portaal
Veluwe Portaal is een in 2009 opgerichte stichting met als doel werkgevers op de Veluwe te ondersteunen bij
hr-vraagstukken en arbeidsmobiliteit. Hiervoor is een intersectoraal netwerk van grote en kleine werkgevers vanuit alle sectoren georganiseerd, waarbinnen kennis, ervaring en vakmensen worden gedeeld. Binnen dit netwerk is er op ieder HR-vraagstuk een praktisch toepasbaar antwoord beschikbaar. Veluwe Portaal vertegenwoordigt het werkgeversbelang en schakelt hiervoor voortdurend tussen de werkgevers, overheid en onderwijs.
Arbeidsmobiliteit
Eén van de speerpunten binnen het netwerk is arbeidsmobiliteit: het vergemakkelijken van de kosteloze in-, door- en uitstroom van vakpersoneel. Om tot kennisuitwisseling te komen worden diverse bijeenkomsten georganiseerd: op brancheniveau (de zogeheten BranchePools) en HR-werkgeversbijeenkomsten waarbij het gehele netwerk elkaar ontmoet en ieder keer een ander hr thema centraal staat. Daarnaast worden deelnemers van Veluwe Portaal op de hoogte gehouden van actuele (HR)ontwikkelingen, subsidies, arbeidsmarktprojecten en wet- en regelgeving. Dit maakt het ook voor de (vaak kleinere) werkgevers welke geen HR-deskundige in dienst hebben interessant: zo blijven zij toch up-to-date over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden.
Hoe groter het netwerk, hoe groter de successen
Werkgevers kunnen veel geld besparen door deelnemer te worden aan het netwerk. Elke organisatie binnen de regio kan deelnemer worden van het netwerk: groot of klein. Hoe meer deelnemers binnen het netwerk vertegenwoordigt zijn, hoe groter de voordelen en de regionale successen. Voorbeelden hiervan zijn kostenbesparende collegiale in-en uitleen, de ontwikkeling en uitvoering van werkgevers gestuurde arbeidsmarktprojecten en inkoopvoordeel op re-integratie, arbeidsrechtelijke advies, arbodienstverlening, loopbaanadvies, psychologische testen etc.
Financieel voordeel voor werkgevers
Deelname aan het netwerk levert u als werkgever al gauw een flinke kostenbesparing op:
• Kennisdeling: voordeel van onschatbare waarde.
• Wervingskosten: voordeel €1.000,- tot €20.000,-.
• Schadelastbeperking voor bijv. ontslagkosten: voordeel €= aantal maandsalarissen x dienstjaren.
• Herplaatsen 2e spoor kandidaat: voordeel enkele honderden tot honderdduizenden euro’s.
• Informatie over (regionale) subsidiemogelijkheden: voordeel variabel.
• Collegiaal in-en uitleen bij piek- en dalperiodes en ziekte: voordeel variabel.
• Inkoopvoordeel op dienstverlening, advies en producten (bij portaal professionals): voordeel 5-10%.
Wat Veluwe Portaal de werkgever in 2015 behalve de reguliere dienstverlening zoal te bieden heeft:
·         De Mobiliteitsvoucher, waarmee €2000,- tegemoet gekomen wordt in de scholingskosten per medewerker.
·         De Week van de Arbeidsmobiliteit, waarin werknemers een dag(deel) van werkplek ruilen.
·         Hospitality4You: een MBO-opleiding welke door Landstede i.s.m. Veluwe Portaal en ondernemers in de regio is           ontwikkeld vanuit de vraag uit de markt.
·         I.A.M.: de opzet van een speciale pool voor vooraanstaande organisaties wanneer het gaat om intersectorale                arbeidsmobiliteit.
·         Ondersteuning bij de Participatiewet
Meer informatie over de (financiële) voordelen van het netwerk, de resultaten en activiteiten in 2014 zijn op onze website, www.veluweportaal.nl te vinden. Voor meer informatie kunnen werkgevers gerust vrijblijvend contact met mij opnemen via  info@veluweportaal.nl of 06 23 27 89 81. 

Ingeborg Lups, coördinator Veluwe Portaal