terug naar overzicht

Nieuwsbrief

20 mei 2019
Nieuwsbrief 8 d.d. 20 mei 2019

Industrieterreinen staan qua veiligheid onder druk 

Steeds vaker blijkt dat er zich zaken voordoen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo ook in Ermelo. Er is niet enkel sprake van kleine criminaliteit van alle dagen: in toenemende mate lijken zware criminelen hun aandacht op industrieterreinen te richten. Denk hierbij aan drugshandel, opslag van diezelfde middelen, hennepkwekerijen en loodsen waar gestolen voertuigen worden omgekat.

Alhoewel de Industrieterreinen in Ermelo relatief veilig zijn (de criminaliteitscijfers liggen immers laag) blijft doorlopende aandacht en scherpte van alle betrokken instanties, partners en vooral de bedrijven noodzakelijk.
Een in uw ogen vreemde auto, afwijkend gedrag, interesse in schuren of loodsen waarbij men vooral contant de huurprijs wil voldoen: meld dit. Criminelen kiezen steeds vaker voor locaties in het oosten en midden van het land, waarbij soms grof geld geboden wordt voor de opslag van goederen, terwijl een ieder aan zijn klompen kan aanvoelen dat dit geen reële bedragen zijn. Deze vorm van criminaliteit is vaak minder zichtbaar maar de invloeden zijn groot, evenals de risico`s voor omliggende panden en aanwezige personen. 

Het onder de aandacht brengen van afwijkende signalen bij de juiste instantie: dit is vaak het begin van het terugdringen van overlast en criminaliteit. De politie verneemt heel graag van u, inwoner van Ermelo en / of ondernemer op de industrieterreinen, wat er leeft en speelt. De veiligheid op de industrieterreinen is een zaak van ons allemaal en meerdere mensen, organisaties en instanties treden gezamenlijk op teneinde overlast en criminaliteit terug te dringen. Wees gezond achterdochtig en maak uw argwaan bespreekbaar.

Naast toezicht en surveillance door Securitas en de politie is uw informatie hard nodig in de aanpak van criminaliteit en het verhogen van de veiligheid. In geval van spoed kunt u uw meldingen kwijt via 112: er dient dan wel sprake te zijn van een situatie waarbij directe politie-inzet noodzakelijk is. Denk hierbij aan een heterdaad inbraak of vernieling, een brand of een ontdekte hennepkwekerij. Alle overige signalen of meldingen kunt u doen via het algemene politienummer 0900-8844: dit betreffen de gevallen waarbij de politie niet direct opdient te treden.

Wijkagent Jelle van Heerikhuize is als contactpersoon op de bedrijventerreinen Veldzicht en Kerkdennen te bereiken via 0900-8844

Jelle van Heerikhuize, wijkagent Ermelo-Centrum en Zuid
Deelnemer Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo.