Bijdragen aan een optimaal ondernemersklimaat

Voor en namens de Ermelose B2B-bedrijven actief de vinger aan de pols houden en invloed uitoefenen. En als het nodig is bemiddelen of … een vuist maken richting overheden en organisaties.  In belang van het collectief, goed gedocumenteerd én met een positieve grondhouding. Dát is waar de Bedrijvenkring Ermelo (BKE) sinds 1966 voor staat;  om zo bij te dragen  aan een optimaal ondernemersklimaat. Samenwerking en vooruitgang staan centraal bij alles wat we doen. Wij horen graag de stem van onze leden. Met (afgevaardigden van) het College van B&W en de bedrijvencontactfunctionaris is er gestructureerd overleg over bijv. ruimtelijke ordening, verkeer, milieuzaken, bedrijventerreinen en parkmanagement.

Ook zijn er nauwe banden met de Kamer van Koophandel, VNO/NCW en bij het Ondernemers Netwerk Ermelo (ONE) aangesloten verenigingen: JOE (Jonge Ondernemers Ermelo), OVE (Ondernemersvereniging Ermelo) en Veron (Verenigde Recreatie Ondernemers Ermelo). Zo weten wij wat er speelt in Ermelo. Maar de belangen van onze lokale economie houden niet op bij de grenzen van ons dorp. Daarom vervulde de BKE een voortrekkersrol bij de oprichting van NVOO (Noord-Veluwe Ondernemers Overleg), dat regionale economische belangen behartigt. Tijdens onze bijeenkomsten staan kennisoverdracht, van elkaar leren en zaken doen centraal. Nog geen lid van het grootste Ermelose ondernemersnetwerk?


Heimen van Diest (voorzitter), Roel Oosterhoff, Jolande Combee - Paulus, Bonnie Wopereis, Jasper de Vos (penningmeester), mr. Angelique Verweij (secretaris), Hans Slagboom 
 

Foto's op de website BKE zijn mede mogelijk gemaakt door: 
Jan de Roo Fotografie, www.janderoofotografie.nl