Bijdragen aan een optimaal ondernemersklimaat

Voor en namens de Ermelose B2B en B2C bedrijven actief de vinger aan de pols houden en invloed uitoefenen. En als het nodig is bemiddelen of …..een vuist maken richting overheden en organisaties. In belang van het collectief, goed gedocumenteerd én met een positieve grondhouding. Dát is waar de Bedrijvenkring Ermelo (BKE) sinds 1966 voor staat; om zo bij te dragen aan een optimaal ondernemersklimaat. Samenwerking en vooruitgang staan centraal bij alles wat we doen. Wij horen graag de stem van onze leden. Met (afgevaardigden van) het College van B&W en de bedrijvencontactfunctionaris is er gestructureerd overleg over bijv. ruimtelijke ordening, verkeer, milieuzaken, bedrijventerreinen en parkmanagement.

Ook zijn er nauwe banden met JOE (Jonge Ondernemers Ermelo), OVE (Ondernemersvereniging Ermelo) en Veron (Verenigde Recreatie Ondernemers Ermelo). Zo weten wij wat er speelt in Ermelo. Maar de belangen van onze lokale economie houden niet op bij de grenzen van ons dorp. Daarom vervulde de BKE een voortrekkersrol bij de oprichting van NVOO (Noord-Veluwe Ondernemers Overleg), dat regionale economische belangen behartigt en zijn er nauwe banden met VNO-NCW en MKB Nederland.

Tijdens onze bijeenkomsten staan kennisoverdracht, van elkaar leren en zaken doen centraal.

BKE beleidsthema’s VISIE 2030

1. Ruimteontwikkeling voor grote bedrijven in Ermelo
2. Versterking relatie onderwijs en arbeidsmarkt
3. Ermelo in de top 5 van MKB-vriendelijkste gemeente van Gelderland

Bestuursleden

  • Reinald van Ommeren     (voorzitter)
  • Anet Brouwer                     (penningmeester)
  • Hans Slagboom                  (secretaris)
  • Roel Oosterhoff
  • Gerco Overweg

Verslagen Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 5 juli 2021

Word lid!

Bent u B2B of B2C ondernemer? Dan nodigen wij u van harte uit als lid deel te nemen aan ons netwerk.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 225,=.

Na verzending van onderstaand formulier neemt Herman Bolhuis, ambassadeur van de BKE, contact met u op.

De Bedrijvenkring Ermelo heet u van harte welkom!

Aanhef
Bedankt voor je aanmelding. Het is verzonden.
Er is een probleem ontstaan bij het verzenden van je aanmelding. Probeer het later nog een keer.